Vidar Johnsen & Peter Nordberg reunionsbok

NOK499.00

Nå kan du bestille ditt eksemplar av den flotte dokumentarboken om artistene Vidar Johnsen og Peter Nordberg. 

Hvordan kan man synge på Haugesunds dialekt og svensk i samme sang - ofte samtidig - og få det til å høre magisk ut? Vidar Johnsen, tidligere Vamp og Peter Nordberg har klart det og gitt ut 3 album, turnert hele Norge og solgt over 80.000 plater.

Fotograf Siv Sivertsen har følgt artistene på turne og samlet inntrykkene i bokform. Boken er i lekkert format og inneholder både tekst og fotografier samt alle sangtekstene. Boken bruker språket akkurat som artistene gjør. Litt dialekt, litt bokmål og litt svensk. Språket er deres identitet og alt er bygget opp rundt dette. Det er et lite univers i seg selv. Så sett på musikken - len deg tilbake og les boken.

Samarbeidet mellom Vidar Johnsen og Peter Nordberg resulterte i både gull- og platina-plater, spellemannspris-nominasjon og et utall radio-hits. De har etablert et godt livenavn gjennom mange år med turnering. Sommeren 2012 spilte de support for The Eagles på Viking Stadion i Stavanger, foran 20.000 mennesker.

Boken er i LP format, 30 x 30 cm, 300 sider

Fotograf Siv Sivertsen, Stills Studio org nummer 815 085 582 Kvitsøygaten 30, 4014 Stavanger. Mobil +47 952 50 665Betaling:           Betaling skjer via Vipps eller PayPal. (Boken er i salg fra 3.november 2019)
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. 
Leveringing:     Vi sender deg boken innen 7 dager, Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.
Angrerett:   Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev)Angrefristen begynner å løpe: Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. Angrefristen:  Utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Reklamasjon:  Skulle boken vær skadd under transport så ta kontakt og vi vil erstatte boken din. Men selvsagt ønske vi den skadde boken i retur. 
Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist. Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Konfliktløsning:   Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.